Category Archives: Ibadah

Berdzikir dengan Kalimah Thayyibah

Akhmad Muhaimin Azzet, berdzikir dengan kalimat thayyibahBerdzikir kepada Allah Swt. dapat dilakukan dengan mengucapkan kalimah thayyibah (kalimah yang baik). Di antara kalimah thayyibah yang dapat dibaca sebagai dzikir adalah sebagai berikut:

a. Basmalah

Bacaan basmalah diucapkan pada setiap kita akan mengawali perbuatan atau pekerjaan yang baik. Dengan membaca basmalah dimaksudkan agar pekerjaan yang akan kita lakukan dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Baca lebih lanjut

22 Komentar

Filed under Ibadah

Cara Berwudhu

cara berwudhu, akhmad muhaimin azzet, amazzet

Cara atau urut-urutan dalam berwudhu (foto: @muhaiminazzet)

Setelah kita mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan fardhu wudhu, sunnah di dalam wudhu, maupun beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu (di postingan sebelumnya), berikut adalah cara atau urut-urutan di dalam berwudhu:

1. Membaca basmalah (bismillâhir-rahmânir-rahîm) sambil membasuh kedua telapak tangan sampai bersih atau sebanyak tiga kali.  (Gambar 1)

2. Berkumur-kumur sebanyak tiga kali sambil membersihkan gigi.  (Gambar 2)

3. Memasukkan air ke lubang hidung sebanyak tiga kali dan membersihkannya.  (Gambar 3) Baca lebih lanjut

22 Komentar

Filed under Ibadah

Bersuci dari Hadas Kecil

Wudhu, Akhmad Muhaimin Azzet, amazzetSeorang Muslim yang akan mengerjakan ibadah juga harus suci dari hadas kecil. Seseorang dikatakan berhadas kecil apabila buang air besar maupun kecil, buang angin atau kentut, atau terjadinya beberapa hal yang menyebabkan batalnya wudhu. Agar seseorang bisa suci dari hadas kecil maka harus melakukan wudhu dengan menggunakan air. Akan tetapi, apabila seseorang tidak menemukan air, atau tidak boleh terkena air karena sakit, maka seseorang bisa melakukan tayamum dengan menggunakan debu.

Berkaitan dengan hal ini, marilah kita perhatikan firman Allah Swt. sebagai berikut: Baca lebih lanjut

22 Komentar

Filed under Ibadah

Belajar (Kembali) Meyakini bahwa Firman Allah adalah Benar

Akhmad Muhaimin Azzet, Amel dan Nena sedang mengaji

Amelia dan Nena sedang mengaji di rumah penulis

Belajar (kembali) meyakini bahwa firman Allah adalah benar ini penting dalam rangka kita belajar meyakini Allah Swt. Ya, yakin kepada Allah Swt. ini kerap kurang mendarah daging dalam kehidupan kita. Dalam berdoa, misalnya, kadang kita kurang yakin apakah doa kita diterima atau tidak. Sehingga, dalam berikhtiar kita lebih mengandalkan usaha kita, atau mungkin pihak lain, daripada Allah Swt.

Belajar kembali untuk meyakini bahwa firman Allah (al-Qur’an) adalah benar adanya ini sangat penting untuk diupayakan karena segala hal yang ada di dalam al-Qur’an adalah kebenaran yang dapat menguatkan keyakinan seseorang. Bagaimana mungkin seseorang meyakini kebenaran mutlak terhadap Dzat Allah Swt. kalau tidak sekalian meyakini kebenaran firman-Nya, dalam hal ini yang terdapat di dalam al-Qur’an. Baca lebih lanjut

29 Komentar

Filed under Ibadah

Yakin Doa Kita Dikabulkan

Berdoa di Masjid Alun-Alun Jombang, foto Akhmad Muhaimin AzzetHal yang paling penting di dalam berdoa adalah keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Swt. Keyakinan ini harus ada sehingga akan menumbuhkan harapan yang besar akan dikabulkannya doa kita. Di samping itu, keyakinan itu juga akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang yang berdoa.

Allah Swt. berfirman, “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. al-Baqarah [2]: 186) Baca lebih lanjut

24 Komentar

Filed under Ibadah

Mengiringi Doa dengan Shalawat Nabi

Akhmad Muhaimin Azzet berdoa bersama santri TPA Al-Muhtadin

Berdoa bersama santri TPA Al-Muhtadin

Agar doa yang kita ucapkan dapat sampai kepada Allah Swt., jangan lupa untuk senantiasa menyertai doa yang kita panjatkan itu dengan bershalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Menyertai doa yang penulis maksudkan di sini adalah mengawali doa kita dengan membaca shalawat Nabi Saw., demikian pula ketika kita mengakhiri doa, hendaknya kita juga membaca shalawat Nabi.

Doa yang tidak disertai dengan shalawat Nabi akan terhenti di antara langit dan bumi. Mengenai hal ini, marilah kita perhatikan sabda Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

“Sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi, tiada naik barang sedikit pun darinya, sehingga engkau bershalawat kepada nabimu.” (HR. Tirmidzi) Baca lebih lanjut

36 Komentar

Filed under Ibadah

Agar Puasa Sempurna dan Diterima Allah Swt.

@muhaiminazzet di sebuah pengajianApabila seseorang tidak makan/minum dan tidak melakukan beberapa hal yang menyebabkan batalnya puasa, maka puasanya sudah sah menurut syariat Islam. Namun, secara hakikat, sesungguhnya puasa tidak hanya menahan diri dari makan/minum dan beberapa hal lainnya yang membatalkan puasa saja.

Berkaitan dengan hal ini, marilah kita perhatikan sebuah hadits, yakni dari Abu Hurairah r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

“Barangsiapa tidak meninggalkan perbuatan bohong dan perbuatan curang, maka Allah sama sekali tidak memerlukan perbuatannya meninggalkan makan dan minum (puasa).” (HR. Bukhari) Baca lebih lanjut

22 Komentar

Filed under Ibadah