Tag Archives: mustajab

Mengiringi Doa dengan Shalawat Nabi

Akhmad Muhaimin Azzet berdoa bersama santri TPA Al-Muhtadin

Berdoa bersama santri TPA Al-Muhtadin

Agar doa yang kita ucapkan dapat sampai kepada Allah Swt., jangan lupa untuk senantiasa menyertai doa yang kita panjatkan itu dengan bershalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Menyertai doa yang penulis maksudkan di sini adalah mengawali doa kita dengan membaca shalawat Nabi Saw., demikian pula ketika kita mengakhiri doa, hendaknya kita juga membaca shalawat Nabi.

Doa yang tidak disertai dengan shalawat Nabi akan terhenti di antara langit dan bumi. Mengenai hal ini, marilah kita perhatikan sabda Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

“Sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi, tiada naik barang sedikit pun darinya, sehingga engkau bershalawat kepada nabimu.” (HR. Tirmidzi) Baca lebih lanjut

49 Komentar

Filed under Ibadah

Waktu-Waktu Mustajab untuk Berdoa

Mendengar khutbah Jum'at - foto Akhmad Muhaimin AzzetNabi kita Muhammad Saw. telah memberitahukan kepada kita perihal waktu-waktu yang mudah dikabulkan (mustajab) untuk berdoa. Di anatarnya sebagai berikut:

Ketika Sedang dalam Perjalanan

Ketika kita sedang dalam perjalanan—sudah barang tentu bukan dalam rangka bermaksiat—jangan sampai lupa untuk menggunakan kesempatan ini untuk berdoa kepada Allah Swt. Inilah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Baca lebih lanjut

35 Komentar

Filed under Ibadah

Saat Mudah Dikabulkan untuk Berdoa

Berdoa kepada Allah Swt., foto Akhmad Muhaimin AzzetNabi kta Muhammad Saw. telah memberitahukan kepada kita perihal waktu-waktu yang mudah dikabulkan (mustajab) untuk berdoa. Di anatarnya sebagai berikut:

Setelah Shalat Fardhu

Setelah mengerjakan shalat fardhu, hendaknya seseorang tidak meninggalkan kesempatan yang baik ini untuk berdoa. Sesungguhnya pada saat ini adalah saat yang mustajab untuk berdoa.

Abu Umamah menceritakan bahwa Rasulullah Saw. ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Swt. Beliau menjawab:

“Di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai shalat fardhu.” (HR. Tirmidzi). Baca lebih lanjut

33 Komentar

Filed under Ibadah

Waktu Mustajab untuk Berdoa

berdoa, mas azzet di al-madzkur jombangRasulullah Saw. telah memberitahukan kepada kita perihal waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, sebagai berikut:

Pada Waktu Sepertiga Malam yang Terakhir
Ketika orang lain terlelap dalam tidur di sepertiga malam yang terakhir, maka beruntunglah orang yang bangun dari tidurnya dan berdoa kepada Allah Swt. Sungguh, waktu sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Apalagi, sebelum berdoa kepada-Nya didahului dengan shalat Tahajjud dan berdzikir kepada-Nya. Baca lebih lanjut

53 Komentar

Filed under Ibadah